فروخته شد

۲۵۰ متر زمین در قرچک

یک قطعه زمین در قرچک با کلیه مشاعات به فروش میرسد.

توجه کلیه مطالب در این سایت تست بوده و هیج ماهیتی ندارد .


QR Code for ۲۵۰ متر زمین در قرچک

کد ملک :۱۸۹۶


بروز رسانی در 1 سال پیش


چاپ آگهی


180 بازدیداز ما بپرسید ؟